Korsbåndsskade

Forreste korsbånd er et ledbånd som forhinder skinnebenet i at glide fremad og roterer i forhold til lårbenet, ved retningsskift. Hvis du har været uheldig og pådrage dig en korsbåndsskade kan du læse mere på denne side.

Baggrund forreste korsbåndsskade

Har ud været uheldig og fået et vrid i knæet, hvor det svigtede under dig og du måske ligefrem hørte eller mærkede pop i knæet og knæet efterfølgende hævede op og du var ude af stand til at fortsætte, har du måske pådraget dig en forreste korsbåndsskade. Desværre er diagnosen er noget svær at stille for den uerfarne knælæge, hvilket ofte giver anledning til at korsbåndsskaden ikke opdages i skadestuen eller ved den efterfølgende kontrol på hospitalet eller ved besøg hos egen læge. En erfaren korsbåndskirurg kan dog så godt som altid stille diagnosen ved en knæundersøgelse. 

Undersøgelse af knæet

Løsheden i knæet kan måles i forhold det raske ben, med f.eks. et rolimeter (se billedet til højre). En MR scanning kan bekræfte diagnosen og se om der er sket sket andre skader, så som menisk eller bruskskader.

Vurdering af løshed i knæet ved korsbåndsskade ved undersøgelse af knæet
Heler en forreste korsbåndsskade?

Forreste korsbåndsskader heler meget sjældent af sig selv. Ny forskning har vist, at man med en ny teknik i nogle situationer kan sy det beskadigede korsbånd sammen igen og forstærke det med et kunstigt ledbånd (det kaldes primary ACL repair - se evt mere her eller her). Hvis dit korsbånd er revet fra der hvor det normalt sider fast på den ydre lårbenskno, kan dit korsbånd hele på igen. Ud fra din MR scanning kan jeg noglelunde vurdere om det kan lade sig gøre, dog er det først når jeg foretager en kikkertoperation af knæet at det kan afgøres. Hvis ikke det kan lade sig gøre vil du istedet gennemgå en alminderlig korsbåndskonstruktion. Videnskabelige artikler om emnet her, her og her.

Siden 2016 har jeg her i starten af 2018 opereret en 16 patienter med denne type af korsbånds reparation og med positive resultater. Fordelen ved denne operationsmetode er at dit eget korsbånd bevares og du slipper for at få "høstet" senevæv et andet sted fra. Det betyder at du kommer dig væsentlig hurtigere og kan genoptage sport en hel del måneder før en normalt. Se videoen efter primær korsbåndsreparation - Nederst på siden.

Her til venstre ser du, hvordan teknikken ser ud til korsbåndsreparation (Gordon Mackay). Linket nedenfor er en kommentar, hvor du kan læse hvad en af de førende forskere på området mener om reparation af korsbåndsskade (primary ACL repair). Læs mere her.

Hør her en diskussion blandt internationale knæeksperter og deres erfaringer med primary ACL repair - klik her

Skal en forreste korsbåndsskade opereres?

Måske kan du (med mindre du er helt ung) være i stand til at fungere tilfredsstillende med en forreste korsbåndsskade. Det har nemlig vist sig, at hvis du efter din skade gennemgår relevant fysioterapeutisk træning, kan knæet blive stabilt. Det kræver gode øvelser, i den rigtige rækkefølge, og det kan forbedre din balance omkring knæet og styrke dine reflekser, så du vil være i stand til at gennemføre idrætslige aktiviteter uden problemer. Chancen for at du opnår et stabilt knæ alene ved træning er ca 50%, og således vil ca 50% aldrig opnå den fornødne stabilitet, selv efter ihærdig træning gennem måneder. Hvis dit knæ vedbliver med at være ustabilt vil det være en god idé at gennemgå en korsbåndsoperation.

Hvad er en korsbåndsoperation?

En forreste korsbåndsrekonstruktion også kaldet ACL rekonstruktion er en operation, hvor det forreste korsbånd erstattes med et nyt ledbånd. Det nye ledbånd laves typisk af en sene fra baglåret eller knæskalsenen og du kan læse lidt mere nedenfor. I dag ved vi at dem som gennemgår en korsbåndsoperation har mindre risiko for menisk og bruskskader og der er færre som får behov for et nyt knæ p.g.a. slidgigt, sammenlignet med dem som ikke rekonstrueres. Det er også baggrunden for at dem som er under 18 år altid bør gennemgå en korsbåndsoperation.

Korsbåndsoperation

Der udføres omkring 2500 forreste korsbåndsrekonstruktioner om året i Danmark og succesraten er omkring 90 %. Operationen udføres i dag med anvendelse af kikkertteknik (artroskopi). Det ødelagte forreste korsbånd fjernes og udskiftes med et erstatningsledbånd. Det mest anvendte erstatningsvæv i dag er 1 eller 2 sener fra baglåret (Semitendinosus og evt Gracillis), men også anvendelse af knæskalssenen (Patella eller Quadriceps sener) er almindelig anvendt og der findes flere andre metoder. Anvendelse af allograftvæv (fremmed senevæv) er ikke så anvendt i Danmark.​

Hvilken korsbåndsmetode anvender jeg?

Jeg anvender selv den moderne anatomiske (i modsætning til den ældre transtibiale) metode, hvor jeg kun bruger én Semitendinosus graft, som så 4 dobbles - også kaldet "All-inside ACL" Tight Rope teknik. Jeg mener det giver fremragende resultater og så spares Gracillis senen. I sjældne tilfælde er knæet så løst at du også skal have rekonstrueret et ydre ledbånd (ALL), hvor Gracillis senen så kan anvendes til dette. Læs mere her på siden om ALL.

Det nye korsbånd (graften) trækkes op igennem henholdsvis en borekanal i skinnebenet og en ikke gennemgående borekanal i lårbenet. Graften kan fastgøres på mange forskellige måder og der sker løbende forbedring.er - her er "All-inside ACL" teknikken fra Arthrex

Revisions Korsbånd

Er du en af det uheldig hvor din forreste korsbåndsoperation desværre ikke holdt kan du blive kandidat til det som hedder revisions korsbånd. Den hyppigst årsag til at et rekonstrueret korsbånd ikke holder, er at det ikke er blevet sat fast de helt korrekte steder. Det kan også skyldes at det erstatnings ledbånd som blev anvendt til din operation ikke var tykt nok eller at dit skinnebenskno hælder for meget bagud (tibia slope). Det kan dog også skyldes at du bare har fået et meget kraftigt vrid. Hvis du skal have lavet din korsbåndsrekonstruktion om, skal du vide at det altid er mere teknisk vanskeligt at operere det om.

2 steps operation hvad er det?

Ofte må du desværre have det gjort over to operationer. Efter din første korsbåndsoperation vil der være nogle knoglekanaler og hvis disse kanaler er for bredde og kan det derfor være umuligt at få det nye korsbånd til at hele solidt fast i kanalerne og korsbåndet vil derfor langsomt blive slapt igen. Andre gange sidder kanalerne lidt forkert og kan derfor ikke genanvendes. I de tilfælde skal kanalerne derfor fyldes ud med ny knogle. Derefter skal du vente ca 4-5 måneder på at knoglekanalerne skal hele op, før det nye korsbånd kan sættes ind. Hvilken metode der skal anvendes, hvis du skal have lavet dit korsbånd om, er svært at sige. En re-rekonstruktion  af korsbåndet (revisionskorsbånd) er meget varierende og mange forhold spiller ind. Et røntgenbillede og en MR scanning hjælper i planlægningen af din operation. Hvilken type at graft der skal anvendes til det nye korsbånd afhænger af mange ting og bl.a. hvilken graft er der tidligere brugt. Mulighederne er baglårssene fra det modsidige ben, Quadriceps graft (lårmuskelsene), Patellasene graf (knæskalssene) eller Allograft (Donor sene). Donor sene er umiddelbart meget tiltalende, men desværre holder disse sener ikke ligeså godt som dine egne sener.

På Sjællands universitets sygehus, Køge og Aleris-Hamlet Parken har vi regionsfunktion for den type specielle revisionskorsbånd.

Posterior tibial slope

Dette viser et skinneben med øget hældning, også kaldet øget posterior tibial slope. Skinnebenet vil have tendens til at glide fremad i forhold til lårbenet. Dette betyder at der er en øget belastning på det forreste korsbånd og derfor var den forreste korsbåndsrekonstruktion, som hun tidligere havde fået, også bristet. 

Tibia Slope
Posterior tibial slope korrektion

Her ses et sidebillede af et knæ, før og efter operation. Der er udført tibia osteotomi for at korrigere posterior tibia slope (hældningen af skinnebenet) og 3 gangs revisionskorsbånd. Denne patient var korsbåndsrekonstruereret 2 gange tidligere og det var desværre hurtigt blevet løst igen. Dette skyldes at lårbenet gled fremad i forhold til skinnebenet p.g.a. skinnebenets store hældning. Efter hældningen blev korrigeret er det sandsynligt at det tredie korsbånd vil holde livet ud.

Lars Blønd

3-4000 danskere pådrager sig hvert år en forreste korsbåndsskade. De flest opstår under sport og her er fodbold, håndbold og skiløb de største syndere. Korsbåndsskaden opstår når knæet udsættes for et for kraftigt vrid.

Helt typisk beskadiger du korsbåndet under fodbold ved et for hurtigt retningsskift, ved en finte, eller under landing i håndbold efter et hopskud. Skiløb, hvor bindingen ikke udløses er desværre også en hyppig årsag. De fleste mærker et pop eller smæld i knæet og er efterfølgende sjældent i stand til at fortsætte.

Over de næste timer hæver knæet betydeligt op. På skadestuen kan det være svært at stille diagnosen korsbåndsskade og det er en type skade som ofte overses. De knæ falder ofte til ro over de næste få uger. Mange oplever så at nå de genoptager deres sport svigter knæet igen fordi det er for løst.

Efter din korsbåndsrekonstruktion

Hvornår kan man hvad efter en korsbåndsrekonstruktion? Dette er naturligvis noget individuelt, men typisk går man med krykkestokke de første 1-2 uger efter operationen, med tilladelse til at støtte fuld på benet. Efter 3 uger er det sædvanligvis forsvarligt at starte bilkørsel. Cykling på motionsscykel er forsvarligt efter ca 2 mdr og løb efter 4 mdr. Kontaktsport anbefales tidligst efter 12 mdr og først efter at fysioterapuet har givet grønt lys. Tilbage til sport er typisk først når lårmuskelens styrke er tilbage på samme niveau som på det modsidige ben og der er opnået normal balance m.m.. Det kan være svært for dig at forstå at det ikke kan lade sig gøre før, fordi du faktisk vil føle at du er helt klar. Problemet er at det nye korsbånd svækkes i de første mange måneder da korsbåndsgraften har mistet sin blodforsyning og nye blodkar skal vokse ind i det. En stor misforståelse er at yngre kan vende tilbage til sport før og faktisk er det lige modsat, i det at specielt unge under 18 år har en særlig stor risiko for at overrive det det nye korsbånd. Hvordan kan det være at elitesportfolk nogle gange kan vende tilbage til sport efter blot 6 måneder? Er det fordi de opereres på en anden og bedre måde? Nej, desværre er forklaring oftest, at de presses til at starte før tid, p.g.a. pres dem selv og fra omgivelserne. Noget af forklaring er dog at elitesportsfolk er bedre til at genvinde styrke og balance, end almindelige mennesker.

Anterolateralt ligament - ALL

Anterolateralt ligament - hvad er det? Læs mere på Adrian Wilsons hjemmeside  http://kneepreservation.co.uk/all-clarity/.

Kort sagt tyder den nyeste forskning på, at hvis knæet er meget løst (Pivotshift grad 3) kan det være nødvendigt at dette ledbånd rekonstrueres samtidig med ACL rekonstruktionen (korsbåndsrekonstruktionen).

Anterolateral ligament rekonstruktion
Det anterolaterale ligament forkortes ALL 

Billedet her viser en rekonstruktion af den anterolaterale ligament i forbindelse med en rekonstruktion af forreste korsbånd

Video af en patient som har fået gennemført reparation af en overrevet korsbånd - kaldet primær korsbåndsreparation. Videoen viser at korsbåndet er helet og patienten føler sig rask og stabil og har genoptaget sports. På engelsk ACL primary repair. Jeg har udført 4 af disse operationer og alle patienter er blevet stabile.