Lars Blønd

Jeg hedder Lars Blønd og jeg er ortopædkirurg og speciallæge. I dag er jeg overlæge på Aleris-Hamlet Parken og på Sjællands Universitets Sygehus, Køge og ansat som konsulent i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Jeg er speciallæge, ortopædkirurg, diplomlæge i Idrætsmedicin og en erfaren idrætskirurg. I de sidste 25 år har jeg udført et stort antal operationer og rekonstruktioner i knæ og skuldre m.m. Mit primære mål er at hjælpe patienter til et mere aktivt liv med færre smerter. Desuden vil jeg gerne medvirke til at du føler dig tryg og får en optimal behandling, med anvendelse af de moderne behandlingsprincipper. Du kan læse mere om mine faglige landvindinger her.  Ud over mine job på Aleris-Hamlet Parken og på Køge Sygehus, arbejder jeg for Patientombuddet, hvor jeg som ortopædkirurg vurderer specielle sager fra hele Danmark. Desuden er jeg konsultent for et Amerikansk/Tysk firma Arthrex, hvor jeg bl.a. medvirker i workshops og udvikler produkter. Som følge at mange rejser, internationale kollegaer og utallige kongresdeltagelser, er jeg er opdateret på de mest moderne behandlingsprincipper og teknologier og desuden er forskningsaktiv. - klik her.

Indhold

Flere særlige sider omhandler løs knæskal og trokleaplastik og "forreste knæsmerter" fordi jeg gennem mange år har haft dette som forskningsområde. Jeg har udviklet operationen "arthroscopic trochleoplasty." 

Du kan også læse om forskellige knæ og skulderlidelser. En populær side, er siden om skulderøvelser.

Konsultation

Hvis du efter at have læst et eller andet på denne hjemmeside, som gør at du får lyst til en konsultation hos mig er der to muligheder.

Køge Sygehus

For det første kan du få din egen læge til at henvise dig til Køge Sygehus.

Aleris-Hamlet Parken

En anden mulighed er at du uden henvisning kan ringe og bestille en tid til en konsultation på Aleris-Hamlet Parken. På Køge Sygehus er det gratis, mens Aleris Hamlet Parken er et privathospital, hvor du enten selv betaler, eller din sundhedsforsikring betaler. Hvis du er henvist via udrednings eller behandlingsgaranti fra din Region er det gratis. Det kræver i øvrigt ikke henvisning fra en læge for at komme på et privathospital. Ofte kan en second opinion være en god investering - jeg ser mange patienter, som ikke er vurderet optimalt. En ny undersøgelse af dig og gennemgang af din MR scanning, kan føre til et godt råd kan få store konsekvenser dit fremtidige aktive liv. 

Ventetid

Jeg beklager at jeg som oftest har relativ lang ventetid både Aleris-Hamlet (uger) og på Køge Sygehus (måneder). Nogle gange er det en god idé at vente lidt ekstra. Det kan være noget du skal leve med resten af livet og sjældent er det noget som haster.

At være en dygtig ortopædkirurg

En almindelig opfattelse er, at en ortopædkirurg behandler simple lidelser i for eksempel knæ og skuldre, og at det må være lidt som at være mekaniker. Faktisk er der en rigtig god grund til, at det tager så mange år at uddanne sig, og uddannelsen fortsætter til man som ortopædkirurg når pensionsalderen. Det er ikke som at skifte en kaburator. At vurdere en lidelse ud fra symptomer, varighed, undersøgelse, test, røntgen billeder og scanninger er i sig selv meget kompliceret. For nogle patienter kan der være tale om en operation. For eksempel er det ikke "bare" at sætte et nyt korsbånd ind - mange vurderinger foretages under operationen og behandlingen justeres undervejs i forhold til erfaring og erhvervet viden fra artikellæsning, forskning, deltagelse i kongresser og udveksling af viden med kollegaer. Efterhånden som denne viden opnås, udvides ens kompetence område og mere og mere komplekse tilstande kan behandles.

Lars Blønd

Twitter: Larsblond1

Arbejdspladser:
Aleris-Hamlet Parken,
Øster Alle 42,
2100 KBH Ø,
Danmark,
Tel: +45 38 17 07 00

[email protected]

Sjællands Universitets Hospital Køge,
Køge Lykkebaekvej 1,
4600 Køge, Danmark,
Tel: +45 56 63 15 00

Jeg vil være taknemlig, hvis du synes om siden, at du giver din rating af siden på Google. 

Her lidt af de ting du kan læse mere om på nogle af undersiderne -

Knæskader

Skulderskader

Albueskader

Windsurf Køge Bugt 2013

Kreta 2015 - mange højdemeter med Michael og vores sønner

Nishith Shah (ortopædkirurg) og jeg efter den første arthroscopiske trochleoplasty og MPFL rekonstruction i Indien, Ahmedabad 2017

Contenderjolle Køge Bugt 1994

Selfie Barcelona 2015

Kite 2017